keep it dark

listen to the pronunciation of keep it dark
İngilizce - Türkçe
kimseye söyleme
gizli tut
keep dark
(deyim) gizlemek
keep dark
sır vermemek
keep dark
saklamak
keep dark
gizli tutmak
keep dark
(deyim) keep sth. dark (from someone) saklamak,gizli tutmak keep someone in the dark (about sth.) bilgi vermemek
keep smth. dark
gizli tutmak
İngilizce - İngilizce
keep it a secret, don't tell
keep it dark