katip

listen to the pronunciation of katip
Türkçe - İngilizce

katip teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

{i} clerk Maybe the clerk can help you. - Belki katip size yardımcı olabilir.
clerk, secretary
(male) secretary, clerk
scribe
typist
amanuensis
secretary
pencil pusher
quill driver
paralegals
clerks That store employs eight clerks. - Bu dükkanda sekiz kâtip çalışır.
(Ticaret) coding clerk
(Kanun) attending court clerk
katipler
clerks
baş katip
head clerk
Türkçe - Türkçe

katip teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Sekreter, yazman: "Bir müddet sonra Talât Beyin hususi kalemine kâtip oldum."- F. R. Atay
Sekreter, yazman
Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi
(Osmanlı Dönemi) yazan, yazıcı
Katipler
ketebe
Kâtipler
(Osmanlı Dönemi) MÜSEVVİDÎN
umumi katip
Genel kâtip
katip