kartal

listen to the pronunciation of kartal
Türkçe - İngilizce
(isim) Eagle

The eagle is about to land. - Kartal yere inmek üzere.

As the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds. - Aslan hayvanların kralı iken, kartal da kuşların kralıdır.

(Hayvan Bilim, Zooloji) steppe eagle
falcon

Eagles, falcons and hawks are birds of prey. - Kartallar, doğanlar ve şahinler yırtıcı kuşlardır.

The eagle is a raptor, like the falcon and vulture. - Kartal, şahin ve akbaba gibi yırtıcı bir kuştur.

(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) [syn.: kartal, karakuş] eagle
king of birds

The eagle is king of birds. - Kartal kuşların kralıdır.

As the lion is king of beasts, so is the eagle king of birds. - Aslan hayvanların kralı iken, kartal da kuşların kralıdır.

harrier eagle
harpy eagle
the eagles
kartal (takımyıldızı)
(Astronomi) aquila
kartal benzeri
aquiline
kartal pençesi
(Botanik, Bitkibilim) astragalus glycyphyllos
kartal pençesi
(Botanik, Bitkibilim) milk vetch
kartal yavrusu
young eagle
Kartal takımyıldızı
Aquila
kartal ağacı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: dulaptalotugiller) [syn.: kartal ağacı, yalancı ödağacı, kalembek] aloes wood, agalloch, eaglewood Doğu Asya ve Malaya adalarında yetişen bir ağaçtır. Yaz, kış yapraklarını dökmez. Meyveler, armut biçimindedir. Ağacın odunu ve kabuğu yarılınca, hoş bir kokuverir
kartal başlı aslan gövdeli ejderha
griffin
kartal başlı aslan gövdeli ejderha
gryphon
kartal burun
aquiline nose
kartal gagası gibi kıvrık
aquiline
kartal gözlü
eagle-eyed, keen-sighted
kartal yavrusu
eaglet

The eaglet broke free of its shell. - Kartal yavrusu kabuğundan çıktı.

kartal yavrusu
eaglet, young eagle
kartal yuvası
eyry
kartal yuvası
aerie
kartal yuvası
eyrie
kartal yuvası
eagle's nest
kartallar
falconiformes
beyaz kuyruklu kartal
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: atmacalar) [syn.: beyaz kuyruklu kartal, balık kartalı] white-tailed sea eagle
büyük bağırgan kartal
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) [syn.: büyük bağırgan kartal, büyük orman kartalı] spotted eagle
iki başlı kartal
double eagle
küçük kartal
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) booted eagle
şah kartal
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) imperial eagle
Türkçe - Türkçe
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila): "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu."- N. Cumalı
enuk
bürgüt
berete
kartal ağacı
Dulaptal otugillerden, Hindistan'da yetişen, odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç
kartallar
Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının karinalılar bölümüne giren bir takım
sakallı kartal
İri vücutlu, güçlü ve gagası çengelli yırtıcı kuş (Gypaetus barbatus)
kartal