karasal

listen to the pronunciation of karasal
Türkçe - İngilizce
terrestrial
inland
terrestrial, territorial
Continental

The largest continental lake in the world is the Caspian Sea. - Dünyadaki en büyük karasal göl Hazar Denizi'dir.

territorial
terrestial
karasal iklim
Terrestrial climate
karasal kumul
land dune
karasal oluşuk geol
terrestrial formation
karayla, toprakla ilgili, karasal
with black, territorial, terrestrial
karasal iklim
continental climate
kutup-karasal hava kütlesi
(Meteoroloji) polar continental air mass
Türkçe - Türkçe
Kara (I) ile ilgili, berri
Kara ile ilgili, berri
berri
karasal iklim
Karasal iklim, kıtaların orta kesimlerinde deniz etkisinden uzak yerlerde, ve Kuzey Yarım Küre'de etkili olan iklim çeşitidir. Kışları soğuk ve karlı geçer, yazlar ise özellikle Orta Asya'da ve Anadolu'da sıcak ve kurak geçer, Türkiye'nin büyük bir kısmında özellikle İç Anadolu Bölgesi'de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olur
karasal iklim
bakınız: kara iklimi
karasal kumul
Deniz kıyısından uzak, çöllerde oluşan kumul
karasal oluşuk
Yer kabuğunun kara bölümündeki katmanlarında olan oluşuk
karasal