kararname

listen to the pronunciation of kararname
Türkçe - İngilizce
decree
bylaw
decree, legal decision
(written or printed) governmental decree or decision
governmental decision signed by the Council of Ministers and/or the President of Turkey
direct
(Politika, Siyaset,Ticaret) government order
enactment
orders in Council
enact
kanun hükmünde kararname
Decree law
kanun hükmünde kararname
(Hukuk) decree, law-amending ordinances
yasa gücündeki kararname
(Hukuk) decree
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Bakanlar Kurulu'ndan çıkan resmî emirler
(Osmanlı Dönemi) Verilen karârı bildiren yazı
Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı
Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar: "Hükûmetin çıkardığı kararnameden söz ediyorlar."- N. Cumalı
Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar
Bu kararı bildiren resmî yazı
kanun hükmünde kararname
Yasama organının konu, süre ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip, parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan kararname
kanun hükmünde kararname
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
kararname