kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan

listen to the pronunciation of kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
Türkçe - Türkçe
kararlı
kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan

    Heceleme

    ka·ra·rın·da di·re·nen, ka·ra·rı·nı de·ğiş·tir·me·yen, ke·sin ka·rar ver·miş o·lan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    pod