karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen kimse

listen to the pronunciation of karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen kimse
Türkçe - Türkçe
ağız kavafı
karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen kimse

    Heceleme

    kar·şı·sın·da·ki·ni kan·dır·mak i·çin ge·rek·li ge·rek·siz çok söz söy·le·yen kim·se

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    chutzpah