karşısındakine güven vererek onu istenilen bir biçimde hoşnut etmek, doyurmak

listen to the pronunciation of karşısındakine güven vererek onu istenilen bir biçimde hoşnut etmek, doyurmak
Türkçe - Türkçe
tatmin etmek
karşısındakine güven vererek onu istenilen bir biçimde hoşnut etmek, doyurmak

    Heceleme

    kar·şı·sın·da·ki·ne gü·ven ve·re·rek o·nu is·te·ni·len bir bi·çim·de hoş·nut et·mek, do·yur·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    ideogram