karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası

listen to the pronunciation of karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
Türkçe - Türkçe
ağız kavgası
karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası

    Heceleme

    kar·şı·lık·lı a·ğır söz·ler söy·le·ye·rek ya·pı·lan çe·kiş·me, a·tış·ma, dil kav·ga·sı

    Günün kelimesi

    flustered