kalenderce

listen to the pronunciation of kalenderce
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
Kalendere yakışır (bir biçimde)
kalenderce