kalıtsal

listen to the pronunciation of kalıtsal
Türkçe - İngilizce
{s} hereditary

The disease we are talking about is hereditary. - Bahsettiğimiz hastalık kalıtsal.

My baby has a hereditary disease. - Bebeğimin kalıtsal bir hastalığı var.

heritable
inheritable
hereditary, pertaining to heredity
hereditary, genetic kalıtımsal, irsi
(Biyokimya) inherited
innate
inborn
genetic

Cystic fibrosis is a genetic disease. - Kistik fibrozis, kalıtsal bir hastalıktır.

There seems to be some genetic problem with this animal. - Bu hayvanın, bazı kalıtsal sorunları varmış gibi görünüyor.

hereditament
kalıtsal yapı
genotype
Türkçe - Türkçe
Kalıtımsal
irsi
kalıtsal