kafkaslar

listen to the pronunciation of kafkaslar
Türkçe - İngilizce
Caucasus
caucasus mountains
Kafkas
{s} Caucasian

The suspect is a caucasian female. - Şüpheli kafkasyalı bir kadın.

Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan. - Didoca, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkas dilidir.

Kafkas
(Hukuk) Caucasus

Azerbaijan is the largest country in the Caucasus area. - Azarbeycan Kafkas bölgesinde en büyük ülkedir.

kafkaslar