kültürel olarak özbenliğinden uzaklaştırmak, kültürel olarak yabancılaştırmak

listen to the pronunciation of kültürel olarak özbenliğinden uzaklaştırmak, kültürel olarak yabancılaştırmak
Türkçe - İngilizce
acculturate
kültürel olarak özbenliğinden uzaklaştırmak, kültürel olarak yabancılaştırmak

    Heceleme

    kül·tü·rel o·la·rak öz·ben·li·ğin·den u·zak·laş·tır·mak, kül·tü·rel o·la·rak ya·ban·cı·laş·tır·mak

    Günün kelimesi

    glower