kâfir

listen to the pronunciation of kâfir
İngilizce - Türkçe
kaffir
Türkçe - Türkçe
Tanrı'nın varlığını ve birliğini inkâr eden (kimse)
Genellikle Müslüman olmayanlara verilen ad
Sevilen birine takılmak, sitem etmek için kullanılan bir seslenme sözü: "Kâfir; edalı edalı uzaktan el etti..."- A. İlhan
Acımasız, zalim
Sevilen birine takılmak, sitem etmek için kullanılır
Tanrı'nın varlığını inkâr eden (kimse)
Genellikle Müslüman olmayanlara verilen ad: "Kâfirin güçsüz noktaları, köprüleri, kaleleri öğreniliyordu."- N. Araz
(Osmanlı Dönemi) Allah'ı ve İslâmiyeti inkâr eden, dinsiz
(Osmanlı Dönemi) ŞEDDAD
(Osmanlı Dönemi) SAKARE
(Osmanlı Dönemi) gavur
KAFÎR
(Osmanlı Dönemi) Hayvan tersi
KÂFİR
(Osmanlı Dönemi) Hakkı görmeyen ve örten. İyilik bilmeyen. Allah'ı inkâr eden. Dinsiz. İmanın esaslarına veya bunlardan birine inanmayan. Mülhid.Arkadaş! İman, bütün eşya arasında hakiki bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını te'sis eder.Küfür ise, bürudet gibi bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebi nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü'minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur. En büyük bir düşmaniyle bir nevi kardeşliği vardır. Kâfirin ruhunda hırs, adavet olduğu gibi nefsini ilti
adüvvü kafir
(Osmanlı Dönemi) kâfir düşman
İngilizce - İngilizce
Infidel, pagan, non-believer; a non-Muslim aside from ahl al-kitab (Christians, Jews, etc.)
Infidel, pagan, non-believer; any non-Muslim.Shaykh Al-Islam ibn Taymiyyah (Rahimullah) v27 p264: “Whosoever does not forbid people from the deen of the Jews and Christians after the prophethood of the messenger Muhammad (saw) nor declares them kafir nor hates them, he is not a Muslim by the consensus of ALL Muslims, their scholars and the general public.”
Infidel, pagan, non-believer; any non-Muslim
They inhabit the country north of Cape Colony, the name being now specifically applied to the tribes living between Cape Colony and Natal; but the Zulus of Natal are true Kaffirs
One of a race which, with the Hottentots and Bushmen, inhabit South Africa
an offensive term for any Black African
a member of the Kafir people in northeastern Afghanistan
{i} person who is not a Muslim (used among Muslims); Kaffir, nonbeliever, infidel (Islamic); black South African person (derogatory); type of tropical African sorghum
One of a race inhabiting Kafiristan in Central Asia
Türkçe - İngilizce
heretic

She was accused of being a heretic. - O, bir kafir olmakla suçlandı.

infidel
heathen
infidel
Kafir (Arabic: ; plural ) is a term used in a Islamic doctrinal sense, usually translated as "unbeliever" or "disbeliever", or sometimes "infidel". The term refers to a person who rejects God or who hides, denies, or "covers" the truth. The Quran also uses the word for Muslims; in Sura 2 Verse 256, it asks them to take upon themselves the action of "Kofr" of all unjust idols, persons or powers
infidel, unbeliever; (a) non-Muslim
(Konuşma Dili) damned, damn
profane
blasphemous

The translators of the Bible were considered blasphemous. - İncil çevirmenleri kafir olarak düşünüldü.

misbeliever
unbeliever

They behave towards Muslims in a way in which no Muslim would behave towards an unbeliever. - Onlar müslümanlara hiçbir müslümanın kâfire karşı davranmadığı şekilde davranıyorlar.

unbeliever, Non-Muslim, infidel
unbelieving; non-Muslim
blasphemer
(Konuşma Dili) devil, rogue, scamp
unbelieving
impious
heretical
pagan
paynim
faithless
kafir sayma
Unbelievers counting
kâfir