kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı

listen to the pronunciation of kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı
Türkçe - Türkçe
kola
kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı

    Heceleme

    kâğıt ve·ya bez ya·pış·tır·mak·ta kul·la·nı·lan kay·na·tıl·mış ni·şas·ta bu·la·ma·cı

    Günün kelimesi

    magdalen