joint virtual security environment assessment system

listen to the pronunciation of joint virtual security environment assessment system
İngilizce - Türkçe
(Askeri) Müşterek Hakiki Emniyet Ortamı Değerlendirme Sistemi
joint virtual security environment assessment system

  Heceleme

  joint vir·tu·al se·cu·ri·ty en·vi·ron·ment as·sess·ment sys·tem

  Türkçe nasıl söylenir

  coynt vırçuıl sîkyûrıti învayrınmınt ısesmınt sîstım

  Telaffuz

  /ˈʤoint ˈvərʧo͞oəl səˈkyo͝orətē ənˈvīrənmənt əˈsesmənt ˈsəstəm/ /ˈʤɔɪnt ˈvɜrʧuːəl sɪˈkjʊrətiː ɪnˈvaɪrənmənt əˈsɛsmənt ˈsɪstəm/

  Günün kelimesi

  extramundane