ithal etmek

listen to the pronunciation of ithal etmek
Türkçe - İngilizce
import

Japan has to import most of its raw materials. - Japonya ham maddelerinin çoğunu ithal etmek zorunda.

Different countries import many goods. - Farklı ülkeler, pek çok mal ithal etmektedirler.

to import

Japan has to import most of its raw materials. - Japonya ham maddelerinin çoğunu ithal etmek zorunda.

ithal etme
(Ticaret) importation
ithal etme
import
ithal etme
(Ticaret) importing
ithal et
{f} import

Japan has to import most of its raw materials. - Japonya ham maddelerinin çoğunu ithal etmek zorunda.

Russia imported wheat from the United States. - Rusya Amerika'dan buğday ithal etti.

tekrar ithal etmek
reimport
yeniden ithal etmek
reimport
Türkçe - Türkçe
İçine almak
Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirmek
ithal etmek