items or services conducive to material comfort or convenience

listen to the pronunciation of items or services conducive to material comfort or convenience
İngilizce - Türkçe

items or services conducive to material comfort or convenience teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

amenities
rahatlıklar
amenities
hayatı kolaylaştıran şeyler
amenities
Hayatın hoş ve konforlu yönleri
amenities
Hoş tavırlar
amenities
Hayatı kolaylaştıran şeyler, rahatlıklar: "This hotel has all sorts of amenities. - Bu otelde her tür konfor var."
amenities
tatlılıklar
amenities
{i} yaşamın hoş yönleri
amenities
{i} kolaylıklar
İngilizce - İngilizce
amenities
items or services conducive to material comfort or convenience

  Heceleme

  items or ser·vic·es con·du·cive to ma·te·ri·al Com·fort or con·ven·ience

  Türkçe nasıl söylenir

  aytımz ır sırvısız kındusîv tı mıtîriıl kʌmfırt ır kınvinyıns

  Telaffuz

  /ˈītəmz ər ˈsərvəsəz kənˈdo͞osəv tə məˈtərēəl ˈkəmfərt ər kənˈvēnyəns/ /ˈaɪtəmz ɜr ˈsɜrvəsəz kənˈduːsɪv tə məˈtɪriːəl ˈkʌmfɜrt ɜr kənˈviːnjəns/

  Günün kelimesi

  luxuriant