istikra

listen to the pronunciation of istikra
Türkçe - Türkçe
Tüme varım
Tümevarım
(Osmanlı Dönemi) etraflı bilgilerden umumî bir netice çıkarmak
İSTİKRA
(Hukuk) Tüme varım, bir şey hakkında ayrıntılı bilgi verme, genelleştirme
İSTİKRA'
(Osmanlı Dönemi) Gezmek, dolaşmak, etraflı bilgi edinmek. Ayrı ayrı hâdiselerdeki müşterek vasıflara dikkat ederek umumi bir netice çıkarmak. Umumi araştırmak. Fertten umuma âit hüküm sâhibi olmak.(Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleri ile sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye işaret eder. S.)
istikra