islahat fermanı

listen to the pronunciation of islahat fermanı
Türkçe - İngilizce
(Tarih) (Ottoman History) Edict of Reforms
Rescript of Reform
Türkçe - Türkçe
(Tarih) ıslahat Fermânı ( ıslahat Hatt-ı Hümâyûn-û), Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasî kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermândır. Tanzimât Dönemi'nin önde gelen devlet adamlarından biri olan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur
islahat fermanı