interswitch collective routing indicator

listen to the pronunciation of interswitch collective routing indicator
İngilizce - Türkçe
(Askeri) anahtarlararası toplu haberleşme göstergesi
collective routing indicator
(Askeri) toplu haberleşme göstergesi
interswitch collective routing indicator