interop

listen to the pronunciation of interop
İngilizce - Türkçe

interop teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

interoperability
(Askeri) ENTEROPERABİLİTE, MÜŞTEREK ÇALIŞMA, İRTİBATLI KULLANIM, UYUM, KARŞILIKLI KULLANIM İÇİN DEĞİŞTİRME: 1. Sistemlerin birliklerin veya kuvvetlerin, diğer sistemler, birlikler veya kuvvetlere hizmet vermesi veya onlardan hizmet alması ve böylece takas edilen hizmetlerin müştereken etkin faaliyetlerinin temini amacıyla kullanılması yeteneği. 2. Muharebe-elektronik sistemler; veya muhabere elektronik teçhizatı malzemesi arasında; bilgi ve hizmetlerin kendi aralarında ve/veya onları kullananlar arasında direkt ve tatminkar bir şekilde takas edilmesiyle elde edilen durum. Belli vakalardan bahsedilirken enteroperabilitenin derecesi belirlenmelidir
interoperability
birlikte çalışabilirlik
interoperability
(Ticaret) işbirliktelik
interoperability
müşterek çalışma
interoperability
Muharebe-elektronik sistemler; veya muhabere elektronik teçhizatı malzemesi arasında; bilgi ve hizmetlerin kendi aralarında ve/veya onları kullananlar arasında direkt ve tatminkar bir şekilde takas edilmesiyle elde edilen durum. Belli vakalardan bahsedilirken enteroperabilitenin derecesi belirlenmelidir
interoperability
birlikte işlerlik
interoperability
Sistemlerin birliklerin veya kuvvetlerin, diğer sistemler, birlikler veya kuvvetlere hizmet vermesi veya onlardan hizmet alması ve böylece takas edilen hizmetlerin müştereken etkin faaliyetlerinin temini amacıyla kullanılması yeteneği
interoperability
müşterek çalışma, irtibatlı kullanım, uyum, karşılıklı kullanım için değiştirme
interoperability
BiRLiKTE i$LERLiK
İngilizce - İngilizce
interoperability
= Interoperability
A communications industry trade show
interop