interested in

listen to the pronunciation of interested in
İngilizce - Türkçe
ile ilgilenmek
alaka duymak
alakadar olmak
alakalanmak
meraklı

Magdalena coğrafyaya meraklıdır. - Magdalena is interested in geography.

Her zaman onun makalesini okumaya meraklıyım. - I'm always interested in reading his column.

ile ilgili

Tom özellikle Mary ile ilgili görünmüyor. - Tom doesn't seem particularly interested in Mary.

Onlar yüzme ile ilgililer. - They're interested in swimming.

… ile ilgili
-e ilgi duymak
-ile ilgili
be interested in
-e ilgi duymak, -e meraklı olmak: She is interested in literature. Edebiyata ilgi duyuyor. My uncle is interested in reptiles. Amcam
be interested in
ilgili olmak
be interested in
ilgilenmek
be interested in
ilgisi olmak
be interested in
-e meraklı olmak
be interested in
ilgi duymak
be interested in
alakadar olmak
be interested in
alakalanmak
be interested in
-e ilgi duymak
be interested in
ile ilgilenmek
be interested in
alaka duymak
to be interested in
alaka duymak
to be interested in
alakadar olmak
to be interested in
-e ilgi duymak
to be interested in
alakalanmak
be interested in
-e ilgi duymak, -e meraklı olmak: "She iş interested in literatüre. - Edebiyata ilgi duyuyor." - "My father iş interested in birds. - Babam kuşlara meraklı."
interest in
çıkarına
to be interested in
ilgi duymak
interested in

  Heceleme

  in·ter·est·ed in

  Türkçe nasıl söylenir

  întrıstıd în

  Telaffuz

  /ˈəntrəstəd ən/ /ˈɪntrəstəd ɪn/

  Videolar

  ... And I'm interested in what your advice would be to help ...
  ... are interested in. ...

  Günün kelimesi

  dressage