intelligence; information

listen to the pronunciation of intelligence; information
İngilizce - Türkçe

intelligence; information teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

information, intelligence, data
bilgi, istihbarat, veri
Department of Defense intelligence system information system extension
(Askeri) Savunma Bakanlığı istihbarat sistemi bilgi sistemleri ilavesi
automated intelligence information reporting system
(Askeri) otomatize istihbarat bilgi raporlama sistemi
combat information center; combat intelligence center (Marine Corps); combined i
(Askeri) muharebe bilgi merkezi; muharebe istihbarat merkezi (Deniz Piyadeleri Sınıfı); birleştirilmiş istihbarat merkezi; muhabere arayüz kontrolörü; içerik gösterge kodu; İKK merkezi
critical information; critical intelligence communication; critical message (int
(Askeri) kritik bilgi; kritik istihbarat muhaberesi; Kritik çağrı (istihbarat)
daily intelligence summary; defense information system; Defense Investigative Se
(Askeri) günlük istihbarat özeti; istihbarat bilgi sistemi; Savunma Bakanlığı Soruşturma Dairesi; dağıtılmış interaktif simülasyon
defense information threat data system; defense intelligence threat data system
(Askeri) savunma bilgi tehdit veri sistemi; savunma istihbarat tehdit veri sistemi
flight information service; foreign intelligence service
(Askeri) uçuş malumat hizmeti; yabancı istihbarat servisi
imagery interpretation report; imaging infrared; intelligence information report
(Askeri) görüntü kıymetlendirme raporu; kızılötesi görüntüleme; istihbarat bilgi raporu
information coordination center; intelligence coordination center (USCG); Inters
(Askeri) bilgi koordinasyon merkezi; istihbarat koordinasyon merkezi (USCG); Eyaletler Arası Ticaret Komisyonu
information objectives; information operations; intelligence oversight; internat
(Askeri) bilgi hedefleri; bilgi harekatları; istihbarat gözetimi; uluslar arası teşkilat
intelligence information management
(Askeri) istihbarat bilgi yönetimi
senior intelligence officer; special information operations
(Askeri) kıdemli istihbarat subayı; özel bilgi harekatı
İngilizce - İngilizce

intelligence; information teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

sensitive intelligence information
intelligence news that is classified
intelligence; information