inline reservoir

listen to the pronunciation of inline reservoir
İngilizce - Türkçe
(Askeri) sıralanmış depo
(Askeri) aynı hatta olan depolar
inline reservoir