individual medley

listen to the pronunciation of individual medley
İngilizce - Türkçe
karışık stil yüzme
individual medley

  Heceleme

  in·di·vi·du·al med·ley

  Türkçe nasıl söylenir

  îndıvîcıwıl medli

  Telaffuz

  /ˌəndəˈvəʤəwəl ˈmedlē/ /ˌɪndəˈvɪʤəwəl ˈmɛdliː/

  Etimoloji

  [ "in-d&-'vij-w&l, -'vi- ] (adjective.) 15th century. Medieval Latin individualis, from Latin individuus indivisible, from in- + dividuus divided, from dividere to divide.

  Günün kelimesi

  arboretum