in the area of; close to; in the vicinity of (also neighbouring)

listen to the pronunciation of in the area of; close to; in the vicinity of (also neighbouring)
İngilizce - Türkçe

in the area of; close to; in the vicinity of (also neighbouring) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

neighboring
civardaki
neighboring
yöredeki
neighboring
komşu

O ülke, komşu ülkelerle olan diplomatik ilişkileri kesti. - That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.

Komşu ülkelerle ticareti desteklemeliyiz. - We must promote commerce with neighboring countries.

neighboring
{s} bitişik
İngilizce - İngilizce
{s} neighboring
in the area of; close to; in the vicinity of (also neighbouring)