in such circumstances

listen to the pronunciation of in such circumstances
İngilizce - Türkçe
bu gibi durumlarda
böylesi durumlarda

In such circumstances, it isimportant that precautions are taken to protectnearby structures.

in circumstances
durumlarda
in such circumstances

    Türkçe nasıl söylenir

    în sʌç sırkımstänsız

    Telaffuz

    /ən ˈsəʧ ˈsərkəmˌstansəz/ /ɪn ˈsʌʧ ˈsɜrkəmˌstænsəz/