in such circumstances

listen to the pronunciation of in such circumstances
İngilizce - Türkçe
bu gibi durumlarda
böylesi durumlarda

In such circumstances, it isimportant that precautions are taken to protectnearby structures.

in circumstances
durumlarda
in such circumstances

  Türkçe nasıl söylenir

  în sʌç sırkımstänsız

  Telaffuz

  /ən ˈsəʧ ˈsərkəmˌstansəz/ /ɪn ˈsʌʧ ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  Günün kelimesi

  acumen