in other words

listen to the pronunciation of in other words
İngilizce - Türkçe
başka bir ifadeyle

Başka bir ifadeyle, iyi bir eş oldu. - In other words, she became a good wife.

diğer bir ifadeyle
bir başka ifadeyle
demek
yani

Para ve ben birbirimize yabancıyız, yani, ben fakirim. - Money and I are strangers; in other words, I am poor.

Büyükannem biraz ağır işitir. Yani hafifçe sağırdır. - My grandmother is hard of hearing. In other words she is slightly deaf.

bir başka deyişle

Bir başka deyişle, o bunu yapmak istemiyor. - In other words, he doesn't want to do it.

Bir başka deyişle, o bize ihanet etti. - In other words, he betrayed us.

Başka bir deyişle

Başka bir deyişle, sağduyudan şüphe etmelisin. - In other words, you should doubt common sense.

Başka bir deyişle, onunla çalışmayı sevmiyorum. - In other words, I don't like to work with him.

diğer bir deyişle
in an other words
Bir başka deyişle
put differently
Başka şekilde ifade edilirse
İngilizce - İngilizce
Stated or interpreted another way; Used to introduce an explanation, simplification, or clarification

He has another appointment on Thursday. In other words, I don't think he'll be attending your gathering.

put differently
otherwise stated; "in other words, we are broke
otherwise stated; "in other words, we are broke"
to state the matter differently..., this means that
in other words

  Heceleme

  in oth·er words

  Türkçe nasıl söylenir

  în ʌdhır wırdz

  Telaffuz

  /ən ˈəᴛʜər ˈwərdz/ /ɪn ˈʌðɜr ˈwɜrdz/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Videolar

  ... governing, we've lost a (pod ?), in other words, so we only have three minutes left ...
  ... In other words, enormous numbers of very, very intellectually ...

  Günün kelimesi

  senescent