in one's way

listen to the pronunciation of in one's way
İngilizce - Türkçe
Bir yolunda
in that way
o şekilde

Ben sizin hakkınızda o şekilde düşünmüyorum. - I don't think about you in that way.

in this way
bu şekilde

İşler bu şekilde devam ederse yine aynı hatayı yapacaksın. - You'll make the same mistake if things continue in this way.

Sorunu bu şekilde hallettim. - I solved the problem in this way.

in this way
şöylece
in this way
bu yolla
in this way
böyle böyle
in this way
bu suretle
in this way
böylece

Böylece büyük bir piyanist oldu. - He became a great pianist in this way.

in his way
onun yolunda
in my way
yolumun
in this way
böylelikle
İngilizce - İngilizce

in one's way teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

in his way
in his particular way, in his manner, in his method
in one's way