in conformity with

listen to the pronunciation of in conformity with
İngilizce - Türkçe
(Fiili Deyim ) -e uygun olarak , -e uyarak
gereğince
-e uygun olarak
mucibince
uyum içinde
uyarak
(Kanun) uygunluk içinde
in with
(Konuşma Dili) arkadaşça
be in conformity with
-e uygun olmak, -e uymak
İngilizce - İngilizce
in agreement with, in accordance with (accepted standards)
in conformity with

  Heceleme

  in con·for·mi·ty with

  Türkçe nasıl söylenir

  în kınfôrmıti wîdh

  Telaffuz

  /ən kənˈfôrmətē wəᴛʜ/ /ɪn kənˈfɔːrmətiː wɪð/