in an obsequious manner

listen to the pronunciation of in an obsequious manner
İngilizce - Türkçe
bir dalkavuk şekilde
obsequiously
Dalkavukça
obsequiously
yaltakçı bir şekilde
İngilizce - İngilizce
obsequiously
in an obsequious manner

  Heceleme

  in an ob·se·qui·ous man·ner

  Türkçe nasıl söylenir

  în ın ıbsikwiıs mänır

  Telaffuz

  /ən ən əbˈsēkwēəs ˈmanər/ /ɪn ən əbˈsiːkwiːəs ˈmænɜr/

  Günün kelimesi

  dehort