in an ironical manner, mockingly, sarcastically, by means of irony

listen to the pronunciation of in an ironical manner, mockingly, sarcastically, by means of irony
İngilizce - Türkçe

in an ironical manner, mockingly, sarcastically, by means of irony teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ironically
alaylı biçimde

Artık sadece alaylı biçimde kullanılan bazı ifadeler vardır. - There are certain expressions which are now only used ironically.

ironically
çift anlamlı olarak
ironically
Alaylı biçimde; çift mânâya gelecek bir şekilde
ironically
alay ederek
İngilizce - İngilizce
ironically
in an ironical manner, mockingly, sarcastically, by means of irony