in agreement with, complying with

listen to the pronunciation of in agreement with, complying with
İngilizce - Türkçe

in agreement with, complying with teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in accordance with
(Askeri) e uygun olarak
in accordance with
gereğince
in accordance with
uyularak
in accordance with
(Kanun) münhasır olarak
in accordance with
-ile uyumlu
in accordance with
e oranla
in accordance with
-e göre
in accordance with
-e uygun olarak
in accordance with
göre

Oyunu yeni kurallarına göre oynadık. - We played the game in accordance with the new rules.

Japonya anayasasına göre imparator, Japon devletinin ve Japon halkının birliğinin sembolüdür. - In accordance with Japan's constitution, the emperor is a symbol of the Japanese state and the unity of the Japanese people.

in accordance with
-e göre, -e uygun olarak: Is this in accordance with your wishes? Bu isteklerinize göre mi? I acted in accordance with your instructions
in accordance with
uyarınca
in accordance with
(Avrupa Birliği) uygun olarak
İngilizce - İngilizce
in accordance with
in agreement with, complying with