in a vehement manner; expressing with a strong or forceful attitude

listen to the pronunciation of in a vehement manner; expressing with a strong or forceful attitude
İngilizce - Türkçe

in a vehement manner; expressing with a strong or forceful attitude teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vehemently
şiddetle

Tom suçlamaları şiddetle reddetti. - Tom vehemently denied the accusations.

Biz şiddetle politik doğruluğa karşı çıkıyoruz. - We are vehemently opposed to political correctness.

vehemently
hararetli bir şekilde
İngilizce - İngilizce
vehemently
in a vehement manner; expressing with a strong or forceful attitude