in a systematic manner; methodically

listen to the pronunciation of in a systematic manner; methodically
İngilizce - Türkçe

in a systematic manner; methodically teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

systematically
sistematik olarak

Çevresel olarak zarar verici projeler sistematik olarak terk edilmelidir. - Environmentally damaging projects should be abandoned systematically.

Çoğu zaman en iyi çözüm, sistematik olarak sorunun üzerine gitmektir! - Oftentimes, the best solution is to systematically attack the problem!

systematically
jüyeli olarak
systematically
sistemli olarak

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

İngilizce - İngilizce
systematically
in a systematic manner; methodically