iletim

listen to the pronunciation of iletim
Türkçe - İngilizce
transmission
perm
communication
(Otomotiv) conducting
(Otomotiv) transfer
conveyance, conveying
transmittal, transmission
phys. convection (refers to transfer of heat)
conduction, transmission
conduction
iletim akımı
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) conduction current
iletim akış denetimi
transmit flow control
iletim bandı
(Bilgisayar,Fizik) conduction band
iletim başarımı
transmission performance
iletim birimi
(Bilgisayar) communication frame
iletim bloğu
transmission block
iletim hattı
conduit
iletim hattı yükselteci
(Elektrik, Elektronik,Teknik) transmission line amplifier
iletim hızı
(Bilgisayar,Teknik) transmission speed
iletim katmanı
(Bilgisayar) transport layer
iletim kipi
burst mode
iletim ortamları
transmission media
iletim parametreleri
transmission parameters
iletim protokolü
transmission protocol
iletim sistemi
(Elektrik, Elektronik) transmission line
iletim sistemi
transmission system
iletim standartları
transmission standards
iletim sönümü
drop-out
iletim sıvısı
(Bilgisayar,Teknik) fill liquid
iletim yastığı
transmission buffer
iletim yitimi
(Elektrik, Elektronik,Teknik) transmission loss
iletim öbeği
transmission block
iletim ölçer
(Biyokimya) conductometer
iletim afazisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) conduction aphasia
iletim afazisi
(Tıp) associative aphasia
iletim anestezisi
(Tıp) conduction anesthesia
iletim dokusu
(Botanik, Bitkibilim) conducting tissue
iletim elektronları
(Elektrik, Elektronik,Teknik) conduction electrons
iletim elektronu
(Bilgisayar,Teknik) conduction electron
iletim kanalı
feeding canal
iletim kanalı
supply canal
iletim kanalı
head race channel
iletim kanalı
working canal
iletim katsayısı
(Askeri) transmission coefficient
iletim kaybı
scattering loss
iletim kontrol kodu; ulaştırma unsur komutanlığı
(Askeri) transmission control code; transportation component command
iletim sağırlığı
(Pisikoloji, Ruhbilim) conduction deafness
iletim sonu karakteri
(Bilgisayar) end of transmission character
iletim yolu
transmission line
iletim şebekesi (doğalgaz)
transmission network
analog iletim
(Bilgisayar,Teknik) analog transmission
blok iletim
(Bilgisayar) block mode
dengeli iletim hattı
(Bilgisayar,Teknik) balanced transmission line
optik iletim
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) optical transmission
telli iletim
wire communication
telsiz iletim
wireless communication
telsiz iletim
radio communication
el freni hareket iletim teli
(Otomotiv) handbrake transverse cable
elektriksel iletim
(Elektrik, Elektronik,Teknik) electrical conduction
foto-iletim
photoconduction
gecikmeli geri iletim
(Dilbilim) delayed feedback
geliştirilmiş acil durum otomatik mesaj iletim sistemi
(Askeri) improved emergency message automatic transmission system
geri iletim
back conduction
işlemci, dizüstü bilgisayar görüntü iletim teçhizatı
(Askeri) processor, laptop imagery transmission equipment
kalp iletim sistemi
(Tıp) heart conduction system
kimyasal iletim
(Pisikoloji, Ruhbilim) chemical transmission
koşut iletim
parallel transmission
mesaj iletim sistemi
(Askeri) message transfer system
metalik iletim
metallic conduction
milli görüntü iletim formatı
(Askeri) national imagery transmission format
pingpong türü iletim
ping-pong transmission
pinpon iletim
(Bilgisayar) ping pong transmission
pinpon türü iletim
(Bilgisayar) ping pong transmission
selenoid iletim kontrolü
(Otomotiv) solenoid continuity check
sıhhiye (med)-cezir; iletim saati ve/veya telemetri birleştirici; Ulaştırma Kolo
(Askeri) tidal current; transmit clock and/or telemetry combiner; Transportation Corps (Army)
termiyonik iletim
thermionic conduction
ısıl iletim
thermal conduction
iletim