ikiyüzlülük

listen to the pronunciation of ikiyüzlülük
Türkçe - İngilizce
hypocrisy

This is pure hypocrisy! - Bu saf ikiyüzlülüktür!

I'm sick of the hypocrisy. - İkiyüzlülükten bıktım.

hypocrisy, two-facedness
hypocrisy, two-facedness, double-dealing
double dealing
cant
dissimulation
hyprocrisy
dissimulate
pharisaic,ical
ikiyüzlülük etmek
to double-cross
Türkçe - Türkçe
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, mürailik
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, mürailik: "Mademki ... her baktığı insanın ciğerini dahi okuyordu, nasıl olup da etrafını saran mideci dalkavukların ikiyüzlülüğünü anlayamıyordu?"- H. Taner
İkiyüzlülük
mürailik
ikiyüzlülük