ikişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen iki veya daha çok doğru

listen to the pronunciation of ikişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen iki veya daha çok doğru
Türkçe - Türkçe
paralel
ikişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen iki veya daha çok doğru

    Heceleme

    i·ki·şer i·ki·şer ay·nı düz·lem i·çin·de bu·lu·nan ve ke·siş·me·yen i·ki ve·ya da·ha çok doğ·ru

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    lissotrichous