ihtiyar heyeti

listen to the pronunciation of ihtiyar heyeti
Türkçe - İngilizce
village council
elders

The elders decided to expel him from the village. - İhtiyar heyeti onu köyden kovmaya karar verdi.

council
Türkçe - Türkçe
Köy tüzel kişiliğinde, muhtar başkanlığında görev yapan kişilerden oluşan yetkili organ, ihtiyar meclisi
köy ihtiyar heyeti
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını çözümlemekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
İhtiyar heyeti
ihtiyar meclisi
ihtiyar heyeti