ignorance, absence of knowledge

listen to the pronunciation of ignorance, absence of knowledge
İngilizce - Türkçe

ignorance, absence of knowledge teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lack of knowledge
Bilgi eksikliği
İngilizce - İngilizce
lack of knowledge
ignorance, absence of knowledge