idrak, algı; anlama kabiliyeti; kira tahsili

listen to the pronunciation of idrak, algı; anlama kabiliyeti; kira tahsili
Türkçe - İngilizce
(Mukavele) perception
idrak, algı; anlama kabiliyeti; kira tahsili