icazet

listen to the pronunciation of icazet
Türkçe - İngilizce
diploma or certificate (which usually attests that someone has finished a medrese or is a calligrapher of the Arabic script)
permission, authorization
permit
(Askeri) liberty
ratification
icazet vermek
to icazet
Türkçe - Türkçe
Diploma
İzin, müsade, onay, onaylama
İzin, onay, onaylama
izin, müsaade
İCAZET
(Hukuk) Onay, onaylama
İCAZET
(Osmanlı Dönemi) İzin. Müsaade. Şehadetname. Diploma. "Olur" demek. Destur vermek. İlmî ehliyet. Reva görmek
İCAZET VERMEK
(Osmanlı Dönemi) Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda "icazetname", icazet vermiş olan müderrise de "muciz" denilirdi
icazet