i confirmed the reservation in london

listen to the pronunciation of i confirmed the reservation in london
İngilizce - Türkçe
rezervasyonumu londra'dan onaylatmıştım
i confirmed the reservation in london

  Heceleme

  i con·firmed the res·er·va·tion in Lon·don

  Türkçe nasıl söylenir

  ay kınfırmd dhi rezırveyşın în lʌndın

  Telaffuz

  /ˈī kənˈfərmd ᴛʜē ˌrezərˈvāsʜən ən ˈləndən/ /ˈaɪ kənˈfɜrmd ðiː ˌrɛzɜrˈveɪʃən ɪn ˈlʌndən/

  Günün kelimesi

  vomitorium