i̇dgam

listen to the pronunciation of i̇dgam
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Tecvidde: Aynı cinsten olan harfleri birbirine katarak iki def'a okumak. Şeddeli okumak veya yazılmak.(Genizden gelen sese gunne dendiği gibi, harfleri şiddetli okumağa idgam deniyor. Konuşurken küçük dil genize çekilerek çıkan ses gunnedir. Gunnenin, bazı kimselerce harf sayılması mecazdır. Çünkü idgâm ikiye ayrılır.Gunnesiz idgam ki; tenvin veya sâkin nun, lâm ve râ harflerine idgam olunursa gunnesiz okunur. ( $ Mirrabbi $Milledünhü gibi)Gunneli idgam: Tenvin veya
(Osmanlı Dönemi) Gizlemek
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyi bir yere koymak
idgam
Birbirine yakın iki harfi tek yazarak vurgulu okumak