işten (bile) değil!

listen to the pronunciation of işten (bile) değil!
Türkçe - İngilizce
(Konuşma Dili) It's very easy
işten (bile) değil!