iş bölümü

listen to the pronunciation of iş bölümü
Türkçe - İngilizce
workfellow
department of labor
business department
bölümü
(Kanun) division of work
bölümü
division of labour
bölümü
division of labor

This work will only be done well if there's division of labor. - Bu çalışma sadece işbölümü varsa iyi yapılacaktır.

bölümü
job-sharing
bölümü
work sharing
bölümü
job sharing
Türkçe - Türkçe
Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi
Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme
İşbölümü
(Hukuk) TAKSİM'İ A'MAL
iş bölümü