içine işleyen

listen to the pronunciation of içine işleyen
Türkçe - İngilizce
penetrative
penetrating
effecting painfully
piercing
profound

Tom couldn't shake the feeling that something profound was about to happen. - Tom insanın içine işleyen bir şey olmak üzere olduğu hissini atlatamadı.

mordant
cutting
içine işleyen