hydroextractor

listen to the pronunciation of hydroextractor
İngilizce - Türkçe

hydroextractor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

acid hydroextractor
(Tekstil) 1. asit hidroekstraktörü 2. asit santrifüjü
hydroextractor