humbara

listen to the pronunciation of humbara
Türkçe - İngilizce
bomb, shell, bombshell
hand grenade, grenade
obs
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Ask: Demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak olarak yapılan ve içine patlayıcı maddeler doldurularak havan topu veya elle atılan harp aleti. Havan topu ile atılana havan humbarası, elle atılana da el humbarası denirdi
(Osmanlı Dönemi) Para biriktirmek için kullanılan toprak veya madenden yapılan, bir tarafında para sığacak kadar yarığı bulunan kap. Kumbara
(Osmanlı Dönemi) f. Küçük küp
Tarihte, demirden veya tunçtan dökülmüş,yuvarlak ve boş olan, içine patlayıcı maddeler doldurulup havan topu veya elle atılan yuvarlak bir tür bomba
Bir çeşit top mermisi
Demir veya tunçtan dökülmüş, yuvarlak ve boş olan içine patlayıcı maddeler doldurulup havan topu veya el ile atılan yuvarlak bir tür bomba, kumbara
Tunçtan yapılmış ve içindeki oyuğa patlayıcı doldurulmuş bomba
Demirden veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak olarak yapılan ve içine patlayıcı madde konularak düşmana el ile ya da toplarla ve havanlarla atılan bomba
kumbara
humbara ocağı
Humbara yapan veya savaşta humbara kullanan bölük
humbara